335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján – súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben szenvedőnek kell tekinteni azt a személyt, aki – a 2. §-ban meghatározott feltételek alkalmazásával – a Mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a Mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került.

Melléklet a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

3. Látási fogyatékosH54Vakság és csökkentlátás 
H540Vakság mindkét szemen 
H541Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 
H542Csökkentlátás mindkét szemen 
H543Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

A Melléklet 3. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg,

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval (szemüveggel vagy kontaktlencsével)

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70  (7,15%)

ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50 (10%), a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy

ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40 (12,5%), a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.

A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Az adókedvezményre az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.

Összefoglalva, a keratoconus betegség önmagában NEM jogosít adókedvezmény igénybevételére, amennyiben a beteg látása kontaktlencsével a fent leírtaknál jobban javítható.

Mint a rendeletben is látható a keratoconus (H1860) kód NEM szerepel a rendeletben.

Amennyiben a keratoconus vagy egyéb általunk korrigált látási problémák elérik a megadott látáscsökkenést, csak akkor tudunk adókedvezményhez igazolás kiadni. Ebben az esetben az alap BNO kód mellett a rendeletben szereplő BNO kód is feltüntetésre kerül.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a szabályozás nagyon szigorú, gyakorlatilag a gyengénlátás kategória jogosít csak adókedvezményre, mely esetben jogosítvány sem adható a betegnek.

Vagyis, ha valakinek van jogosítványa, illetve a háziorvos szerint kaphatna jogosítványt, akkor nem jogosult adókedvezményre!