Lencsék TB támogatással

Lencsék TB támogatással

A kontaktlencsék aktuális támogatási feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza. Ennek alapján van lehetőség, NEAK által támogatott termékek felírására.

A listában nem szereplő betegségekre, illetve termékekre, egyedi kérelemmel lehet NEAK támogatást kérni. Ennek részleteit a rendeléskor ismertetjük Önnel, ha ilyen jellegű igény merül fel. 

ISO-kód Eszköz megnevezése
21 03 09 Kontaktlencsék
Szakképesítési követelmény: szemészet, gyermekszemészet.
21 03 09 03 Kemény kontaktlencsék
Indikáció: Nagyfokú rövidlátás: -8,00D felett, nagyfokú távollátás: +6,00D felett, irreguláris astigmia, egy- vagy kétoldali aphakia, keratoconus.
21 03 09 06 Gázpermeabilis kontaktlencsék
Indikáció: Reguláris és irreguláris astigmia, aphakia, sphericus -8.00 D feletti myopia, sphericus +6.00D feletti hypermetropia.
21 03 09 09 38% víztartalmú, lágy kontaktlencsék
Indikáció: Aphakia, sphericus -8.00D feletti myopia, sphericus +6.00D feletti hypermetropia, sérüléses cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló vagy krónikus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után, anisometropia.
21 03 09 12 55% víztartalmú, sphericus, lágy kontaktlencsék
Indikáció: Aphakia, sphericus -8.00D feletti myopia, sphericus +6.00D feletti hypermetropia, sérüléses cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló vagy krónikus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után.
21 03 09 15 55% víztartalmú, toricus, lágy kontaktlencsék
Indikáció: Aphakia, astigmia, sphericus -8.00D feletti myopia, sphericus +6.00D feletti hypermetropia, sérüléses cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló vagy chronikus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után, leukoma corneae, vulnus perforans corneae, aniridia congenita és traumatica

A TB támogatással rendelhető termékek ára:

A vonatkozó törvények, rendeletek alapján a termékek árához – amennyiben azok kiszolgálása szemészeti szakellátás keretein belül történik – a NEAK támogatást nyújt. Ha termékek kiszolgálása az említett módon történik, a termék fogyasztói árából kerül levonásra a támogatás összege.

Vonatkozó rendekezések (kivonat):

2006 évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól1

3§………

29.37 gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója: Magyarországon gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz gyártója, Magyarországon kívül gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz Magyarországra történő behozatalát végző, az eszköz gyártója által meghatalmazott egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság;

34.42 gyógyászati segédeszköz forgalmazóa gyógyászati segédeszköznek a végső felhasználó részére történő értékesítését, kölcsönzését, javítását végző természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ide nem értve azokat az egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő, gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártókat, akik az eszköznek a biztosított részére történő kiszolgáltatását nem maguk végzik;

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

7/A. §

(2) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján akkor is jogosult a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt feltételek szerint támogatásban részesülő

a)fogpótlás és fogszabályozó készülék, valamint tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

b)hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételekkel audiológiai szakrendelésen,

c)egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál

Mivel a Kontaktlaborban az egyedi mértevétellel, egyedileg gyártott kontaktlencséket a felíró szakorvos adja át a beteg részére a 2006 évi XCVIII. törvény, 3 § 34 bekezdés idézett rendelkezése szerint („ide nem értve azokat az egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő, gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártókat, akik az eszköznek a biztosított részére történő kiszolgáltatását nem maguk végzik;“) a termékek gyártója (forgalmazója) nem minősűl GYSE forgalmazónak, így a termékek ára a forgalmazó által alkalmazott ár TB támogatással csökkentett öszzege.

Bruttó (Tb támogatással csökkentett) árak / darab:

Raphael 32 GP: 15.500,-
Raphael Keratoconus: 29.000,-